SWAMID

De flesta universitet, högskolor och övriga myndigheter inom forsknings- och utbildningssektorn i Sverige använder den federerade inloggningen SWAMID.  Identiteterna i SWAMID tillhör anställda, studenter och andra som på något sätt hör ihop med högskole- och forskningssektorn i Sverige. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats efter att du skapat ett konto i Prisma.

Varning! Din session i Prisma är på väg att avslutas. Vill du förlänga den?

Din session håller på att avslutas på grund av inaktivitet. Vill du fortsätta sessionen?