Anhåll om organisationskonto

Fyll i obligatoriska uppgifter (markerade med *). Klicka sedan på knappen Skicka. Finansiärerna kommer att meddelas om förfrågan. Om din organisation godkänns som medelsförvaltare skickas aktiveringslänk och inloggningsuppgifter till den organisationskontoansvarigas angivna e-postadress.

OBS! Var ute i god tid med din förfrågan om organisationskonto. Varfje finansiärer ska fatta beslut om att godkänna ansökan.

Inställningar

Inställningar

Organisationskontoansvarig