Om Prisma

Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem. Systemet riktar sig till svenska forskningsutförare, såsom universitet och högskolor, samt till enskilda forskare. De tre forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet är systemets ägare. I Prisma kan personer ansöka om forskningsmedel och hantera sina beviljade bidrag. Granskare utför sitt granskningsarbete i Prisma och medelsförvaltare (den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar enligt villkor) har organisationskonton i vilka de kan hantera organisationens ansökningar, signera dokument och återrapportera. 

Varning! Din session i Prisma är på väg att avslutas. Vill du förlänga den?

Din session håller på att avslutas på grund av inaktivitet. Vill du fortsätta sessionen?