ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt register för forskare. Syftet med registret är att underlätta forskningskommunikation mellan forskare och förlag, men kan även användas till bibliometriska analyser. Man kan likna det vid ett internationellt personnummer för forskare. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag och beräknas bli rådande standard vid ansökningar och publicering. Ditt forskar-ID följer dig genom karriären, även om du byter lärosäte. ORCID är obligatoriskt i Prisma, du behöver emellertid inte fylla i hela din profil utan det är enbart id-numret som är obligatoriskt. Har du ännu inte skapat ett forskar-ID, gör du det på ORCIDs hemsida. Vänligen observera att din organisation kan ha en egen policy vad gäller skapandet av ORCID-konton, som innebär att registrering av ORCID-konton ska ske via den egna organisationen. 

Varning! Din session i Prisma är på väg att avslutas. Vill du förlänga den?

Din session håller på att avslutas på grund av inaktivitet. Vill du fortsätta sessionen?